simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Delivered to owners

 

1

 

03.05.18:
Sealord Group has taken delivery of its new state-of-the art fishing vessel.

The vessel has a length of 81,75 m and a beam of 17,0 m.  "Tokatu" is arranged for a crew of 50 persons.  The main engine has a capacity of 5400 kW, fuel capacity is abt. 1120 cbm.  Total cargo capacity is abt. 2500 cbm.

"Tokatu" will be able to fish for all Sealord’s target species such as hoki, orange roughy, along with pelagic fish like barracouta, squid and jack mackerel. In addtition, a fishmeal plant has been installed, making the vessel a zero-waste trawler.

 The trawler, which will have the capacity to catch 20,000 tonnes of fish a year, will have an automatic plate freezer and palletising facility – which means great savings in efficiencies.

"Tokatu" is expected to leave the yard in Norway within the end of this week and set the course for Nelson, New Zealand where the official naming ceremony will take place after arrival into homeport.

 

03.05.18:

I dag har Simek levert sitt nybygg nr. 135, et topp moderne fiskefartøy  til Sealord Group på New Zealand. 
Fartøyet har en lengde på 81,75 m og en bredde på 17,0 m. "Tokatu" er arrangert for et mannskap på 50 personer. Hovedmotoren har en kapasitet på 5400 kW, drivstoffkapasiteten er ca. 1120 cbm. Total lastekapasitet er ca 2500 kvm3.

"Tokatu" vil kunne fiske etter alle Sealords målarter som hoki, dypvannsabbor, samtmed pelagisk fisk som barracuda, blekksprut og makrell.  I tillegg er det installert fiskemelsanlegg, noe som gjør fartøyet til en null-utslippstråler.


  Fartøyet,  som har kapasitet til å fange 20.000 tonn fisk om året, vil ha en automatisk platefryser og palleteringsanlegg - noe som betyr store besparelser i effektiviteten.


"Tokatu" forventes å forlate verftet i Norge innen utgangen av denne uken og sette kursen til Nelson, New Zealand hvor den offisielle skipsdåpen vil finne sted etter ankomst til hjemmehavnen.

Reisen til New Zealand vil ta cirka fem uker og gå via Panamakanalen.