simek
Simek time

facebook follow

simek

 

DSC 0285    

"Union Manta"

 

 

Union Manta - Suksessfull slepeprøve

 

18 februar: Ankerhånderinsfartøyet "Union Manta" fullførte en vellykket slepeprøve ved pullerten utenfor Flekkefjord. Resultatet ble 205 tonn.

Ved forrige slepeprøve i mars 2003: 205 tonn.

 

On 18th February,  the AHTS "Union Manta" finished a successful Bollard pull outside Flekkefjord. She pulled 205 tonnes.

Last bollard pull Union Manta in March 2003: 205 tonnes 
Images from Bollard Pull