simek
Simek time

facebook follow

simek

 

  UT755LC forfrasjø C  

Ny kontrakt til Simek A/S.

Simek A/S har signert en ny kontrakt med rederiet Atlantic Offshore AS om bygging av en supply båt av typen UT 755 LC. Rederiet, er lokalisert på Sotra utenfor Bergen og rederiet er et nytt bekjentskap for Simek A/S. Vi håper at vi i fremtiden kan få bygge flere båter til dem og ser frem til en god byggeprosess.

Kontrakten som har en verdi av ca. 200 millioner, sikrer arbeid for Simek A/S, og Flekkefjord Elektro AS, og vil bli levert medio mai 2013.

Skipet vil bli bygget ved at Simek får produsert seksjoner i Polen. Seksjonene blir fraktet hjem på lekter, malt og sammensatt i Simek A/S’ oppvarmede byggehall.

Skipet er designet av Rolls-Royce Marine AS, dep. Ship Technology – Offshore i Ulsteinvik, og er av typen UT 755 LC. Som de seneste leverte UT 755 LC fra Simek A/S, får også denne båten bulb, som er utviklet for bedre fart og sjøegenskaper. Rolls-Royce Marine AS leverer i tillegg til design, motorer, gear, propeller, ror, styremaskin, sidepropellere, dekks maskineri, bulk (sement) tanker, elektriske tavler med alarm anlegg, bropulter og annet utstyr til nybygget.

Nybygget får 2 stk. hovedmotorer av type Rolls-Royce Bergen C25:33L8P, hver på 2560 kW, som gir skipet totalt 6960 hk og forventet fart på ca. 15 knop.

Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt                                             76,60 m

            Bredde                                                           16,00 m

            Dybde til dekk                                                  7,00 m

Innredningen for 30 mann er fordelt på 8 stk. 1-manns, 5 stk. 2 manns og 3 stk. 4-manns passasjer lugarer, alle med egen dusj og toalett. Det vil bli lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel, da det er her de tilbringer mye av sin tid mens de er ombord.

Skipet har følgende klassenotasjoner;

COMF-V(3) for å gi ett rolig og behagelig skip med tanke på støy og vibresjoner.

CLEAN, for å ivareta miljøet med tanke på å unngå forurensning av miljøet, luft og vann.

DynPos AUTR, dynamisk posisjonering, klasse 2, for å holde skipet i posisjon i forhold til installasjoner til havs, og ved f. eks. under vanns oppdrag.

Skipet er utrustet med tanker for føring av forskjellige laster til oljeinstallasjonene til havs, som vann, olje, mud, brine, base olje, sement etc. Egne losse pumper losser lasten til installasjonene. I tillegg kan skipet ta dekkslast som rør, containere etc.     

Simek A/S har i dag en supply båt under bygging for levering i juli. Så følger levering av nybygget til Atlantic Offshore AS i mai 2013 samt 2 stk. supply båter til Gulf Rederi Norge AS for levering henholdsvis juni og november 2013. Dette gir en samlet ordre reserve for Simek A/S på ca. 1.150 millioner.