simek
Simek time

facebook follow

simek

 

01-DSC 0044-001    
Seksjon 3 - Block 3    
04-DSC 0052-001    
Overbygget - Superstructure    

09-DSC 0072-001

   

125 - Oppdatering uke 51

Sammensetting og utrustning av bygg nr. 125 viser stor framgang.  Det blir nå jobbet på alle fem seksjonene som til slutt blir et helt skip. 

  • Seksjon 1 & 2 er nå satt sammen i byggehallen.
  • Seksjon 3 klargjøres for sandblåsing og maling.
  • Seksjon 4 ferdigstilles og klargjøres for sandblåsing og maling.
  • Overbygget, seksjon 5 innredes og klargjøres for montering etter sjøsetting i mars 2013.
  • Diverse utstyr blir levert på Simek og monteres ombord fortløpende. Blant annet hovedmoterene, propellene og baugpropellene.

Assembly and outfitting of Yard no. 125 is showing great progress. Work is being performed on all five blocks which soon will form a complete ship.

  • Block 1 & 2 has been assembled on the slipway in the covered building hall.
  • Block 3 is being prepared for sandblasting and painting.
  • Block 4 will be completed and prepared for sandblasting and painting.
  • Interior work on Superstrucutre, block 5, has shown great progress. The block is being prepared for assembly after sealaunching in March 2013.
  • Various equipment is being delivered to Simek and is installed continuously, such as main engines, propellers and thrusters.


Images from Simek