simek
Simek time

facebook follow

simek
4-DSC 0014-001  
Galley - Byssen  
7-DSC 0025-001  

128 - Last block ready for assembly

 07.08.14: Block 4 is now ready for assembly on the slipway. Outfitting continues on the already assembled blocks and in the superstructure.

Yard no. 128 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in November 2014 with a sister ship coming in April 2015.

--

07.08.14: Seksjon 4 er nå klar for å bli satt sammen med resten av skroget på beddingen. Samtidig fortsetter utrustningen på resten av skroget og i overbyggningen.

Bygg nr. 128 skal leveres i november 2014 til Fletcher Shipping Ltd. Et søsterskip skal leveres i april 2015.

 

Teknisk Informasjon bygg nr. 128 - Technical Infomation Yard no. 128