simek
Simek time

facebook follow

simek

05-DSC 0073-001
09-DSC 0086-001
10-DSC 0088-001

128 - Ready for launching

10.09.14: The hull will soon be ready for launching.

Some paint work on the aft part of the hull remains before launching.

Launching equiptment has been attached to the hull. The steel constructions are necesseary to get the ship out of the covered building shed and into the water.

The launching is scheduled to approx. 12.00 mid-day on the 13th of September 2014.(Subject to change without notice.)

After launching, the superstructure will be lifted onto the rest of the hull. Sea trials will commence in a couple of months and delivery with naming ceremony will mark the end of the construction and outfitting of this UT 755 LC supply ship.

Yard no. 128 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in November 2014 with a sister ship coming in April 2015.

--
10.09.14: Skroget er snart klar for sjøsetting.

Noe malearbeid på akterskipet gjenstår før sjøsettingen.

Sjøsettingsutstyret har blitt festet til skroget. Stålkonstruksjonene er nødvendige for å få skipet ut av hallen. 

Sjøsettingen starter klokken 12:00 lørdag 13. september 2014. (Kan endres uten forvarsel.)

Etter sjøsettingen skal overbyggingen med styrehuset løfter på plass. Om et par måneder er det klart for prøvetur og etter det vil dåp og overlevering markere slutten på byggeprosessen.

Bygg nr. 128 skal leveres i november 2014 til Fletcher Shipping Ltd. Et søsterskip skal leveres i april 2015.

Teknisk Informasjon bygg nr. 128 - Technical Infomation Yard no. 128