simek
Simek time

facebook follow

simek
04-DSC 0009-001
 
14-DSC 0034-001

128 - Outfitting update

04.11.14: Production of Yard no. 128 is coming to an end.

Outfitting of the ship is now in its final phase and most of the remaining works are the minor tasks such as the last of cable installation, floorcovering and interior. The substantial jobs have been completed and the majority of equipment has been installed onboard. The last of heavy equipment was installed last week when the deck crane was lifted into place and bolted tight just aft of the superstructure.

The sea trials will commence within this week.  The ship's systems will be calibrated and tested prior to trial trip which is performed in order to verify that the vessel operates and functions as intended.

Delivery of the ship will be in mid-November. Fletcher Shipping will then take over the vessel which is  pronounced in way of naming ceremony.

--

04.11.14: Bygg nr. 128 nærmer seg ferdigstillelse.

Utrustningen er nå inne i siste fase og det meste av arbeidet som gjenstår er mindre jobber som trekking av kabler, legging av gulvbelegg og diverse andre småjobber. De fleste større jobbene er utført samt det meste av utstyret er blitt installert ombord. Det siste store løftet ble gjort i forrige uke da den store dekkskranen ble installert bak overbygget.

I løpet av denne uken starter prøveturen. Da skal skipets systemer utprøves og kalibreres slik at man vet at skipet fungere slik det skal.

Levering av skipet vil bli i midten av november. Da skal rederiet Fletcher Shipping overta skipet og det vil bli døpt ved overtakelse slik skikk og bruk er.

Teknisk Informasjon bygg nr. 128 - Technical Infomation Yard no. 128