simek
Simek time

facebook follow

simek

09-DSC 0054-001
Anchor testing
13-DSC 0288-001
Propulsion controls
14-DSC 0320-001

128 - Pictures from sea trial

07.11.14: Yard no. 128 commenced its first sea trial today.

First day of the sea trial was used to perform various tests like:

  • Test of anchor release time.
  • MOB boat launching at 5 knots.
  • Adjustment of the ships bow and aft thrusters.
  • Adjustment of radar

Over the next few days, the ships max speed will be tested over 24 hours. The ships DP system will be adjusted.

Dynamic positioning (DP) is a computer-controlled system to automatically maintain a vessel's position and heading by using its own propellers and thrusters

The ship will be delivered to its owners in mid-November.

This newbuilding will be ship no. 15 of UT 755 design delivered by Simek. The first ship of UT 755 design was Yard no. 106 - De Vries Tide which was delivered in June 2002.

--

07.11.14: Bygg nr. 128 dro ut på sin første prøvetur tidligere i dag.

I løpet av den første dagen ble diverse tester gjennomført, blant annet:

  • Tidsbruk på å slippe ut ankeret.
  • Sjøsetting av MOB båt i fart - 5 knop
  • Justering av skipets sidepropeller baug og akterut.
  • Justering av radar.

I løpet av de neste dagene skal blant annet skipets max fart testes over 24 timer og skipets DP system skal justeres og stilles inn.

Dynamisk posisjonering, vanligvis bare benevnt DP er en metode for å holde skip i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller.

Skipet skal leveres til eierene i midten av november.

Dette nybygget vil bli skip nr. 15 av UT 755 design som er levert av Simek. Første nybygg med UT 755 design var bygg nr. 106 - De Vries Tide som ble levert i juni 2002.


Teknisk Informasjon bygg nr. 128 - Technical Infomation Yard no. 128