simek
Simek time

facebook follow

simek

 

Uke 10-014    

Uke 10-016

 

 

Uke 10-018    

129 - Installering av maskiner ombord har startet

 

Installering av utstyr har startet på bygg nr. 129. Det første som ble installert var kjelen produsert av Parat Halvorsen i Flekkefjord.

Det meste av maskineri og utstyr som skal ombord på bygg nr. 129 har kommet til Angholmen og står klart til å bli installert i tur og orden.

Skroget skal sjøsettes på Angholmen i mai og skipet skal leveres i juli 2013 til Gulf Offshore.

 

Installation of equipment on board Yard no. 129 has commenced. The first piece of equipment installed was a boiler produced by Parat Halvorsen.

Most of the machinery and equipment for Yard no. 129 has arrived at Angholmen  and will be installed continuously.

The hull will be sealaunched at Angholmen in May and the ship will be delivered in July 2013 to Gulf Offshore.


PARAT MSH Horizontal Smoke Tube Boiler

 

Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Techical information Yard no. 129


Images from Angholmen