simek
Simek time

facebook follow

simek
 02-DSC 0099-001    

Bygg nr. 129 - Yard no. 129

 

 

ST-216-2010091-2-side p sjbakgrunn-03112011 Medium

   

Tegning av bygg nr. 129

Drawing of Yard no. 129

   

129 - Propellene er installert

 

De to svære propellene har blitt installert på bygg nr. 129.

Innrednings- og utrustningsarbeidet fortsetter.

  • Isolasjonsarbeidet på navigasjonsbroen har begynt.
  • De fleste baderommene har blirr installert i overbygget.
  • En god del utstyr har blitt installert i maskinrommet, blant annet hovedmotorene, en kjele og motorene til de to sidepropellene i baugen.
  • Hele skroget er nå ferdig sandblåst og kjølen har fått sitt første malingsstrøk.

Nybygget skal leveres i juli 2013 til Gulf Offshore Norge.

 

The two propellers have been installed on Yard no. 129.

Interior and outfitting work continues:

  • Insulation work has commenced in the wheelhouse.
  • Most of the bathrooms have been installed in the superstructure.
  • Some equipment have been installed in the engine room, including the main engines, a boiler and motors for the two bow thrusters.
  • The enitre hull has been sandblasted and the keel has got its first layer of paint.

The newbulding will be delivered to Gulf Offshore Norway in July 2013.

 

Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129

 
Images from Angholmen