simek
Simek time

facebook follow

simek
 2-DSC 0018-001    

Styrehuset - Superstructure

   

7-DSC 0024-001

   
9-DSC 0043-001    

Bygg nr. 129 på Simek

Yard no. 129 at Simek

   

129 - Oppdatering uke 22

30.05.13: Utrustningsarbeidet fortsetter ombord på bygg nr. 129.

 • Maling av tanker og cargorail har startet.
 • Legging av tredekket har kommet i gang.
 • Innredningsarbeidet på lugardekkene er godt underveis. Flere av lugarene er klare til å bli innredet med møbler.
 • Utstyr og kontroller er på plass i styrehuset.
 • Under dekk pågår det arbeid i de forskjellige rommene. De fleste komponentene er på plass.
 • Elektrisk arbeid, sveising, rørarbeid, isolering og maling skjer over hele skipet.

Skipet er ett 92,60 m langt ”Platform Supply Vessel” (PSV) av typen ST-216 Arctic design.

Skipet som er designet av Skipsteknisk AS, i Ålesund, er en videreutvikling av ST-216L CD, hvor det er tatt hensyn til det siste innen ”Clean Design” med tanke på å unngå forurensning fra skipet både til sjø og luft. Skipet har dobbel hud, med andre ord ingen tanker som inneholder forurensende væsker grenser mot sjø.
Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt                                             92,60 m

            Bredde                                                          19,20 m

            Dybde til dekk                                                8,50 m

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk enkle og 13 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett.

 

Bygg nr. 129 skal leveres i juli 2013 til Gulfmark Offshore Norge.

--
 
30.05.13: Outfitting work continues onboard Yard no. 129.
 • Painting of capacity tanks & cargorail has commenced.
 • Laying of the wooden deck has also commenced.
 • Interior work on the decks with cabins are proceeding well. Some of the cabins are ready for furnishing.
 • Main equiptment & controlls has been installed in the superstructure.
 • Work is proceeding in the different rooms below deck. Most of the components has been installed.
 • Electricity work, pipe work, welding, insulation and painting are proceeding all over the ship.

The vessel is an 92.60 m long "Platform Supply Vessel" (PSV) of ST-216 Arctic design.

The vessel was designed by Skipsteknisk AS in Ålesund, and is a development of ST-216L CD, where it is taken into account the latest "Clean Design"  to prevent pollution from ship to both sea and air. The ship has a double skin, in other words no tanks with polluting liquids will be in direct contact with the sea.

The vessel has the following main dimensions:

             Length over all 92.60 m

             Width 19.20m

             Depth to deck 8,50 m

The accomodation is designed for a total of 40 people, divided into 14 single and 13 double cabins, all with shower and toilet.

Yard no. 129 will be delivered in July 2013 to Gulfmark Offshore Norway.


Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129


Images from Simek