simek
Simek time

facebook follow

simek
 3-DSC 0731-001    

I styrehuset - In the wheelhouse

   

2-DSC 0727-001

   
Kapteinens lugar - Captains cabin    

129 - Oppdatering uke 27

01.07.13: Utrustningsarbeidet fortsetter ombord på bygg nr. 129.

  • Anker og ankerkjetting har blitt heist ombord.
  • Maling av lastedekket (sidene) er påbegynt.
  • Isolering av gulv, tak og vegger er nå fullført på alle dekk.
  • Møblering og installering av utstyr i styrehuset pågår.

Skipet er ett ”Platform Supply Vessel” (PSV) av typen ST-216 Arctic design. Det har følgende hoved-dimensjoner:

Lengde over alt 92,60 m

Bredde 19,20 m

Dybde til dekk 8,50 m

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk enkle og 13 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett.

Bygg nr. 129 skal leveres i juli 2013 til Gulfmark Offshore Norge.


01.07.13: Outfitting work continues onboard Yard no. 129

  • Anchors and anchor chains have been hoisted on board.
  • Painting of cargo rails have commenced.
  • Insulations work is completed on all decks.
  • Furnishing and installation of equipment is showing good progress in the wheelhouse

The vessel is a "Platform Supply Vessel" (PSV) of ST-216 Arctic design. It has the following main dimensions:

             Length over all 92.60 m

             Width 19.20m

             Depth to deck 8,50 m

The accommodation is designed for a total of 40 people, divided into 14 single and 13 double cabins, all with shower and toilet.

Yard no. 129 will be delivered in July 2013 to Gulfmark Offshore Norway.


Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129


Images from Simek