simek
Simek time

facebook follow

simek
 06-DSC 0548-001    

Byssen - Galley

   

ST-216-2010091-2-side p sjbakgrunn-03112011 Medium

   

Tegning av bygg nr. 129

Drawing of Yard no. 129

   

129 - Oppdatering 28

12.07.13: Utrustningsarbeidet fortsetter ombord på bygg nr. 129. Se dagens bilder fra innsiden av skipet.

Prøveturen vil bli gjennomført neste helg, fra 20. juli.

Prøveturen gjennomføres for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av fartøyets hastighet, manøvrering, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført. Til stede er tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell. 

Skipet skal leveres til Gulf Offshore Norge i slutten av juli 2013.

--

12.07.13: Outfitting work continues onboard Yard no. 129. Look at today's pictures from inside the ship.

Sea trails will be conducted during the next weekend, starting 20th of July 2013.

Sea trials are conducted to measure the vessel's performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted. In attendance are technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials.

The ship will be delivered to Gulf Offshore Norway in the end of July 2013.


Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129


Images from Simek