simek
Simek time

facebook follow

simek
   08-DSC 0033-001
  10-DSC 0042-001
   18-DSC 0097-001
   

129 - Klar for prøvetur

19.07.13: Bygg nr. 129 skal ut på sin første prøvetur de fire neste dagene, fra i morgen klokken 8:00.

Mannskapet gjennomfører prøveturen å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av fartøyets hastighet, manøvrering, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført. Til stede er tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell.

 

19.07.13: Yard. no 129 is commencing its first sea trail over the next four days, commencing tomorrow at 8:00AM.

The crew are conducting the sea trail to measure the vessel’s performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted. In attendance are technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials.

 

Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129

 
Images from Simek