simek
Simek time

facebook follow

simek
1    
North Pomor    

12

   
Bridge    

8 2

   
Mess Room    

129 - Dåp

27.07.13 I dag ble bygg nr. 129 døpt NORTH POMOR i hjemhavnen Sandnes.

North Pomor er skipsdesign av type ST-216 Arctic, og har ICE-1B og WINTERIZED BASIC som klassenotasjon hvilket innebærer at det er bygget og utstyrt for operasjoner i Arktiske farvann. Derfor ble det også valgt et navn med arktisk tilknytning.

Pomorhandel er benevnelsen på en handelsforbindelse mellom pomorene i Nordvest-Russland og folket langs kysten av Nord-Norge. Denne handelen foregikk fra 1740 og fram til den russiske revolusjon i 1917.


Pomorhandelen var i utgangspunktet en byttehandel mellom folk i nordområdene, med kornprodukter fra Russland mot fisk fra Nord-Norge som hovedhandelsvare. Etter hvert utviklet dette seg til å bli en pengehandel, og faktisk ble rubelen brukt som valuta flere steder i Nord-Norge. Pomorhandelen var av stor betydning både for nordmenn og russere.

 

27.07.13: Yard no. 129 was named NORTH POMOR at her homeport in Sandnes today.

North Pomor is a ship of ST-216 Arctic design with class notation ICE-1B and WINTERIZED BASIC implying that it is built and equipped to take on operations in Arctic waters. Therefore a name associated to the arctic was chosen.

Pomor trade was the trade carried out between the Pomors of Northwest Russia and the people along the coast of Northern Norway. The trade went on from 1740 and until the Russian revolution in 1917.


The pomor trade began as a barter trade between people in the area, trading grain products from Russia with fish from North Norway as the main trade. With time it developed into a regular trade against money, in fact the ruble was used as currency in several places in North Norway. The pomor trade was of major importance both to Russians and Norwegians.


Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129


Images from Simek