simek
Simek time

facebook follow

simek
  16-DSC 0084-001
 

Anker og ankerkjetting
Anchors and anchor chains

 

03-DSC 0044-001

   Dekkskranen - Deck crane

  17-DSC 0085-001
  Bygg nr. 125 - Yard no. 125

125 - Oppdatering

 

12.04.13: Den store dekkskranen er nå installert omobrd på bygg nr. 125.

Utrustnings - og innredningsarbeidet fortsetter:

 • Utstyr til byssen har kommet og blir satt på plass de nærmeste dagene.
 • Skinnmøbler har blitt satt sammen i lugarene og i dagrommet.
 • Panelgulv legges rundt på båten.
 • Fenderne er på plass på skutesiden.
 • MOB/redningsbåten og redningsflåtene ligger klare på kaien og vil bli løftet på plass før kommende helg.
 • Ankeret og ankerkjettingene ligger klare på kaien og skal trekkes inn snart.
 • Prøvetur 27. april.

Nybygget skal leveres til Atlantic Offshore fredag 3. mai 2013.

12.04.13: The deck crane has been installed onboard Yard no. 125.

Outfitting & interior work continues:

 • Galley equipment has arrived and will be installed over the next days.
 • Leather furniture has been put together in the cabins and in the dayroom.
 • Floor panels are being laid down all over the ship.
 • Fenders have been placed along the ship's side
 • The MOB/rescue boat and the life rafts have arrived and will be installed on board shortly.
 • Anchor and anchor chains are ready on the pier and will be hoisted on board tomorrow.
 • Sea trial April 27th.

The ship will be delivered to Atlantic Offshore on Friday May 3rd.Teknisk informasjon bygg nr. 125 - Technical Information Yard no. 125

 

Images from Simek