simek
Simek time

facebook follow

simek
   01-DSC 0005-001
 

 Lastedekket og overbygget

Cargo deck and superstucture

   05-DSC 0013-001
   På broen - Wheelhouse

125 - Prøvetur førstkommende helg

 

24.04.13: Bygg nr. 125 skal ut på sin første prøvetur førstkommende helg. Se dagens bilder fra innsiden av skipet.

Prøveturen  gjennomføres for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av  fartøyets hastighet,  manøvrering, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført. Til stede er tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell.  

 

24.04.13: Yard. no 125 is commencing its first sea trail this weekend. Take a look at todays pictures from inside the ship.

Sea trials are conducted to measure a vessel’s performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted. In attendance are technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials.

Følg bygg nr. 125 på Marinetraffic.com (fra lørdag 27.04, ca. klokken 08:00)

Follow Yard no. 125 on Marinetraffic.com (from Saturday, 27.04 approx. 08:00 am)

Teknisk informasjon bygg nr. 125 - Technical Information Yard no. 125


Images from Simek