simek
Simek time

facebook follow

simek
  04-DSC 0270-001
 

Sjøsetting av MOB båt ved 5 knop

MOB boat launching at 5 knots

   12-DSC 0419-001
   Bygg nr. 125 - Yard no. 125

125 - Første dag av prøventuren er gjennomført

 

27.04.13: Første dag av prøveturen for bygg nr. 125  er nå gjennomført.

Prøveturen  gjennomføres for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Disse testene ble gjort i dag:  

 • Brannalarm og generell alarm
 • MOB båt
 • Sjøsette MOB båt ved 5 knop
 • Test av ankere, 100 meter
 • Tesing og justering av sidepropeller i baug og akter (flere tester)
 • Justering av radar

Til stede under prøveturen er tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell.

 

27.04.13: Yard. no 125 completed the first day of its seatrial today.

Sea trials are conducted to measure a vessel’s performance and general seaworthiness. These test were performed today:

 • Fire alarm and general emergency alarm
 • MOB boat
 • Launching MOB boat at 5 knots
 • Anchors, 100 meters depth
 • Testing and adjustments of bow and stern thrusters
 • Adjustment of radar

In attendance during the seatrial are technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials.

 

Følg bygg nr. 125 på Marinetraffic.com 

Follow Yard no. 125 on Marinetraffic.com   

 Teknisk informasjon bygg nr. 125 - Technical Information Yard no. 125


Images from Simek