simek
Simek time

facebook follow

simek
04-DSC 0085-001

Bygg nr. 127 - Yard no. 127

03-DSC 0084-001

127 - Update week 6

 

06.02.14: Outfitting work contiunes onboard Yard no. 127.
 
Insulation work  and laying of floor has commenced well on all deck except in the navigational bridge. 
 
The ship will be delivered to Krùnborg Offshore P/f in May 2014.
 
--
06.02.14: Utrustningsarbeidet fortsetter på bygg nr. 127.
 
Isolasjonsarbeid og legging av gulv har kommet godt i gang på de fleste dekkene. 
 
Skipet skal leveres til Krùnborg Offshore P/f i mai 2014. 
 
 

 


Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127 


Images from Angholmen