simek
Simek time

facebook follow

simek
 01-DSC 0107-001

03-DSC 0117-001

Provisons -freezer/cooler area

08-DSC 0131-001

127 - Update week 12

17.03.14: The ship's hull and superstructure has been painted in the owners company color - dark blue and white.

The large offshore crane has been installed onboard. The cranes lifting capability is 70 ton.

Interior work has commenced on all decks, such as insulation, flooring, installation of walls and more.

The ship will be launced Saturday 29th of March and towed to Simek for further outfitting, installation of helicopter deck and seatrials.

The ship will be constructed as a Multi-Purpose Supply Vessel outfitted to participate in different offshore operations worldwide.

The ship will be delivered to Krúnborg Offshore in May 2014.

--

17.03.14: Skipets skrog og overbygg har blitt ferdig malt i rederiets farger - mørkeblått og hvitt.

Den store offshorekranen har blitt installert ombord. Kranens løftekapasitet er på 60 tonn.

Interiørarbeid er påbegynt på alle dekk; isolasjon, legging av gulv, montering av vegger og mer.

Skipet vil bli sjøsatt lørdag 29. mars og deretter slept til Simek for videre utrustning, installasjon av helikopterdekk og prøveturer.

Skipet vil bli bygget som et 'Multi-Purpose Supply Vessel', utstyrt for å delta i ulik offshorevirksomhet over hele verden.

Skipet skal leveres til Krúnborg Offshore i slutten av mai 2014.

 


Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 


Images from Angholmen