simek
Simek time

facebook follow

simek
 03280034    

DSC 0213-edit

   

 

   

 

   

127 - Successfully launched 

02.04.14: Yard no. 127 was successfully launched at Angholmen this past weekend. After being launched, two tug boats towed the ship to Simek.
 
At Simek, the ship will be further outfitted and completed before its sea trials and delivery in May 2014 to Krúnborg Offshore.
 

The vessel is a 85.45 m long Subsea vessel of MM 85 MSV design. The contract provides work for Simek and Flekkefjord Elektro until delivery in May 2014.

 

The vessel was designed by Multi Maritime AS in Førde and is a development of two existingvessels the company has taken delivery of from another Norwegian shipyard. The ship will be able to perform various subseaoperations worldwide.

The newbuilding will have a diesel-electric propulsion system of 4 generators with approx. 6.490 kW. These supply power to two electric-powered propellers each of 1,600 kW aft. Estimated speed approx. 14,5 knots. In addition, the ship is equipped with one bow thruster and two azimuth thrusters.

The vessel has the following main dimensions:

             Length over all 85.45 m

             Width 18.00m

             Depth  to deck 8,60 m

The accomodation is designed for a total of 90 people, divided into 20 single and 35 double cabins, all with shower and toilet.

--

02.04.14: Bygg nr. 127 ble vellykket sjøsatt i helgen. Etter sjøsettingen ble skipet slept til Simek av to slepebåter. På Simek skal skipet utrustes videre og ferdigstilles før prøveturer og levering i mai 2014 til Krúnborg Offshore. 
 

Nybygget er ett 85,45 m langt subsea skip av typen MM 85 MSV, og kontrakten gir arbeid for Simek og Flekkefjord Elektro AS frem til leveringen i mai 2014.

Skipet er designet av Multi Maritime AS i Førde, og er en videreutvikling av 2 båter som rederiet har fått levert fra ett annet norsk verft tidligere. Skipet skal kunne utføre undervannsarbeid «world wide».

Nybygget får diesel elektrisk fremdrifts anlegg som består av 4 stk. generatorsett på totalt ca. 6.490 kW. Disse leverer strøm til 2 stk elektriske drevne propellere bak, hver på 1.600 kW, og vil gi en forventet fart på ca.14,5 knop. I tillegg skal skipet utstyres med 1 stk sidepropeller og 2 stk oppsvingbare azimuth propellere forut.

Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt 85,45 m

            Bredde 18,00 m

            Dybde til dekk 8,60 m

Innredningen er for totalt 90 personer, fordelt på 20 stk 1-manns og 35 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett.

 


Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127