simek
Simek time

facebook follow

simek
 09-DSC 0157-001    
Mess Room - Messen    

10-DSC 0162-001

   

Bow Thruster Room

Baugpropellrom

   

13-DSC 0177-001

   

127 - Outfitting update week 16

19.04.14: Enclosed photos show Yard no. 127 in week 16.

  • Outfitting continues on all decks and interior work in cabins has commenced on top decks.
  • ROV-hangar and engine room has been painted.

The ship will be delivered to its owners in May 2014.

 

--

19.04.14: Vedlagte bilder viser bygg nr. 127 i uke 16.

  • Utrustningen fortsetter på alle dekk og innredning av lugarer har startet på de øverste dekkene.
  • ROV-hangaren og maskinrommet har blitt ferdig malt.

Skipet skal leveres til rederiet i mai 2014.

Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 
Images from Simek