simek
Simek time

facebook follow

simek
 05-DSC 0019-001

Day Room - Dagligrom

 08-DSC 0038-001

Survey Equiptment Room

Hall for div. forskningsutstyr

127 - Ready for sea trials

28.05.14: Yard no. 127 is ready for sea trials, commencing tomorrow morning at approx. 8:00am.

The crew of the ship are conducting the sea trail to measure the vessel’s performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted. Adjustments of the ships bow and aft thrusters will also be conducted and completed.

In attendance are technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials.

The ship will be delivered to the owners in early June.

 
28.05.14: Bygg nr. 127 er klar for prøveturen som starter i morgen tidlig.

Mannskapet på skipet  gjennomfører prøveturen for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av fartøyets hastighet, manøvrering, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført. Justering av skipets sidepropeller i baug og akter vil også bli gjennomført og fullført.

Til stede er tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell.

Skipet skal leveres til rederiet tidlig i juni.

 

Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

Images from Simek