simek
Simek time

facebook follow

simek
02-DSC 0011-001

Departure at 8:00am.

Avgang klokken 08:00

03-DSC 0025-001

127 - Pictures from sea trial

29.05.14: Yard no. 127 commenced its first sea trial in glorius weather today.

First day of the sea trial was used perform various tests like:

  • Test of anchor release time.
  • MOB boat launching at 5 knots.
  • Adjustment of the ships bow thrusters and aft azipods.

Over the next few days, the ships max speed will be tested over 24 hours. The ships DP system will be adjusted.

Dynamic positioning (DP) is a computer-controlled system to automatically maintain a vessel's position and heading by using its own propellers and thrusters

The ship will be delivered to its owners in early June.

 

29.05.14: Bygg nr. 127 dro ut på sin første prøvetur i nydelig vær tidligere i dag.

I løpet av den første dagen ble diverse tester gjennomført, blant annet:

  • Tidsbruk på å slippe ut ankeret.
  • Sjøsetting av MOB båt i fart - 5 knop
  • Justering av skipets sidepropeller baug og de elektriske "azipod" propellene akterut.

I løpet av de neste dagene skal blant annet skipets max fart testes over 24 timer og skipets DP system skal justeres og stilles inn.

Dynamisk posisjonering, vanligvis bare benevnt DP er en metode for å holde skip i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller.

Skipet skal leveres til eierene tidlig i juni.


Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 

Images from Simek