simek
Simek time

facebook follow

simek
06-DSC 0228-001

13-DSC 0258-002

127 - Pictures from the departure

09.06.14: Yard no. 127 left Simek today. See pictures from the departure here.

This is the latest newbuilding from Simek. The ship was christened 'Stril Server' during a naming ceremony at Simek last week and was delivered to the owners the following day.

The vessel is a 85.45 m long Subsea vessel of MM 85 MSV design and was designed by Multi Maritime.

The design is a development of two existing vessels the company has taken delivery of from another Norwegian shipyard. The ship will be able to perform various subsea operations worldwide.

 

--

09.06.14: Bygg nr. 127 forlot Simek i dag. Se bilder fra avgangen her.

Dette skipet er det siste nybygget som er levert fra Simek. I forrige uke ble skipet døpt 'Stril Server' under en dåpsseremoni på Simek og overlevert til rederiet dagen etter.

Nybygget er ett 85,45 m langt subsea skip av typen MM 85 MSV.

Skipet er designet av Multi Maritime AS i Førde, og er en videreutvikling av 2 båter som rederiet har fått levert fra ett annet norsk verft tidligere. Skipet skal kunne utføre undervannsarbeid «world wide».

 

Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 


Images from Flekkefjord