simek
Simek time

facebook follow

simek
Simek 1 resize sharpen    

Simek AS i Flekkefjord

 

 

Ledige stillinger

Simek AS søker nye medarbeidere. Les mer om stillingene her:

Oppstartsmaskinist

Salgsmedarbeider


Begge stillingene har søknadsfrist 20.10.13.