simek
Simek time

facebook follow

simek
Simek Fleet    

 

Simek Fleet

 

 

New feature, Simek fleet!

18.10.13: We've recently launched a new feature to our website. Explore Simek fleet here.

The map  is showing ships that has been delivered by Simek in operation on different oceans.

Note; some ships has changed owners and name, therefore they don't appear with the original they were delivered with. 

Map provided by marinetraffic.com

 

18.10.13: Vi har nettopp lansert en ny funksjon på nettsiden vår. Utforsk Simek flåten her.

Kartet viser skip som har blitt levert fra Simek som er i drift på de forskjellige verdenshavene.

Merk; skip som har byttet reder og navn vises følgelig ikke med navnet som de ble levert med.

Kart presentert av marinetraffic.com