simek
Simek time

facebook follow

simek

 

Varsel - Slepeprøve

Slepeprøver og testing av skip vil pågå torsdag 30.04 i området Torsøy/Kjeøy/Vollesfjord/Olsøy. 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Leif Sigurd Dybvik, tlf. 992 01 631