simek
Simek time

facebook follow

simek
54838    

Produksjonsjef Hans Jørgen Fedog på

Simek og driftsjef Kjell Osen på AMV

er godt fornøyd med å kunne hjelpe

hverandre.

 

 

54839  

 

Polske Miroslaw Szczepanik er én av

10 Simek-medarbeidere som i disse dager

jobber med leveransen for AMV.

 

 

Simek hjelper naboen

AMV inngikk i fjor høst en stor avtale med et kinesisk selskap som bygger jernbane i stor stil. De første leveransene ble sendt til Kina i god tid før jul, men fortsatt gjenstår det mye arbeid.

– Vi hadde behov for hjelp, rett og slett for å kunne levere i tide. Da er det hyggelig at vi kan benytte oss av Simeks flinke folk og punktlighet, sa driftssjef Kjell Osen på AMV til Avisen Agder.

10 arbeidere fra Simek og to fra AMV jobber i Simek-hallene med det som etter hvert skal bli 15 borebommer, som igjen skal monteres på store boremaskiner som skal trenge seg inn i kinesisk fjell.

KAPASITET: – Vanligvis gjør vi det meste av slike jobber selv, men nå hadde vi behov for hjelp. Simek har kapasitet og mannskap, og derfor er det hyggelig at vi kan samarbeide på denne måten, forklarer Osen.

Simek opplever tøffe tider – som resten av verftene i Norge. Oppdragene står ikke lenger i kø.

– Derfor er alle jobber kjærkomne. Vi må tenke «utenfor boksen», se på andre muligheter og finne nye markeder. Industrien i vårt område har alltid hatt god kontakt og godt samarbeid, men det er nok ikke tvil om at medlemskapet i Lister Alliance har gitt noen bedrifter enda flere bein å stå på. Gjennom å være medlem der har vi knyttet verdifulle kontakter – og etter hvert også kontrakter, påpeker Hans Jørgen Fedog.

KINA-AVTALE: Han forklarer at AMV på denne måten får utnyttet Simeks ledige kapasitet.

– Vi har fått en litt større ordre fra Kina som gjelder delsammenstillinger til borerigger. Stål-delene som ligger her er delvis produsert i Polen, men også oppe hos AMV i Svegeskogen, forklarer Osen.

Delene settes sammen på Simek før de ferdige borebommene sendes til Kina.

Fedog forklarer at jobben Simek nå gjør for AMV ikke er helt typisk for skipsverftet.

– Vi driver jo med sammenstillinger og setter ting sammen, men denne type jobber er ikke helt vanlig. Vi har ikke laget borebommer før. AMV leder mye av denne jobben, og våre folk samarbeider godt sammen, sier Fedog.

AMV er godt fornøyde med Simek-jobben:
NÆRHET: – Tilbakemeldingene er gode. Det er jo nye komponenter for Simek, og etter tre ukers arbeid ser det veldig bra ut. Her pusses det, males og det monteres slanger, sier Osen.

Nærheten mellom de to bedriftene spiller også en rolle, påpeker han.

– At vi ligger bare noen få hundre meter fra hverandre er super, og løser logistikken på en fin måte. Her kan hele jobben gjøres – og vi slipper å kjøre bommene eller noen av delene opp og ned mellom bedriftene, forklarer Osen.

De to bedriftene har samarbeidet tidligere også, men da mest med hensyn til utleie av arbeidskraft.

– Vi har aldri hatt et slikt samarbeid som dette tidligere, sier Fedog.

Jobben varer i fem uker til.

– Hvis det ikke blir noe mer da, sier Fedog.

– Hvem skulle gjort jobben hvis ikke Simek hadde tatt oppdraget?
– Da måtte vi snudd oss rundt og gjort det selv, men utfordringen da ville vært plass og folk til å gjøre jobben. Vi hadde ikke klart å levere tidsnok uten denne hjelpen fra Simek, sier Osen.

SER ETTER JOBBER: Jobben som nå gjøres på Simek er en tilleggsjobb til Kina-kontrakten. Når arbeidet er ferdig på Simek, pakkes de ferdige borebommene i containere og sendes til Kina.

Hans Jørgen Fedog forklarer at Simek stadig ser seg om etter jobber.

– Vi prøver å få inn båtjobber, mekaniske jobber – alt fra kraftindustri til boreutstyr for AMV. Markedet har blitt slik at vi må se på andre muligheter. Uten denne jobben hadde nok antall sysselsatte pr. nå vært i alle fall 10 mindre her på Simek. AMV-jobben er bra med hensyn til sysselsettingen, sier Fedog.

Simek har fått gode tilbakemeldinger fra AMV, og legger på mange måter «sjela i» å gjøre en god jobb.

– Vi er veldig opptatt av av AMV skal være fornøyde, og håper at vi kan være til hjelp også i tiden som kommer, sier Fedog.

160 I ARBEID: Simek har nå cirka 160 personer i arbeid. En ferdig supplybåt er ferdig bygget og skal på testturer om kort tid. Siden blir båten liggende i opplag. I månedskiftet mars-april kommer seksjoner til en fiskebåt fra Polen.

– Seksjonene kommer i månedskiftet april-mai, og skal være ferdig i desember. Men vi har kapasitet til andre jobber – enten det er for AMV eller andre. Vi er aktive i markedet og ser på muligheter. Ikke minst i nye markeder. Vi skal fylle opp ganske mye for at vi ikke skal ha plass til denne type jobber som vi nå gjør for AMV, forklarer Fedog.

 

Bilder og intervju av Erik Thime/Avisen Agder.