simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Construction has commenced

08.06.16: Construction continues on Yard no. 132

  • Sand blasting and priming of block two is completed. Installation of equipment has commenced on this block. 
  • Sand blasting has commenced on block 1. 
  • Block 4 and 5 have arrived from Poland and are currently being stored on the Simek II barge. 

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

08.06.16: Konstruksjonen fortsetter på bygg nr. 132.

  • Blokk 2 har blitt sandblåst og fått et lag med grunning. Installering av utstyr har startet på denne blokken.
  • Blokk 1 er inne i malehallen til sandblåsing og grunning. 
  • Blokk 4 og 5 har ankommet fra Polen. 

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.