simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Construction continues

20.07.16: Construction continues on Yard no. 132.

Three of the five blocks has been placed on the slipway and are being welded together. Outfitting has commenced on these blocks. 

Block five, the bow section are the last block to be sandblasted and primed before being assembled at the slipway. 

The superstructure has completed priming and paiting. Outfitting will commence shortly. 

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

20.07.16: Arbeidet på bygg nr. 132 fortsetter

Tre av fem seksjoner er ferdig sandblåst og grunnet. De står på beddingen og arbeidet med å sveise dem sammen pågår. 

Baug fem, baugseksjonen er inne i malehallen for sandblåsing og grunning. 

Styrehuset er ferdig grunnet og malt, og kabel - og rørlegging kan starte her. 

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.