simek
Simek time

facebook follow

simek

Brage Viking bollard pull test

"Brage Viking" fullførte en vellykket slepeprøve ved pullerten utenfor Flekkefjord i dag. Skipet klarte å dra 250,6 tonn.