simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Preparing for launching

28.09.16: We are preparing Yard no. 132 for launching.

Launching equipment has been attached to the hull. These steel constructions are necesseary to get the ship out of the covered building shed and into the water.

The launching is scheduled to start approx. 09:00 on the morning of 1st of October. (Subject to change without notice.) 

Following the launching, the vessels superstructure will be lifted onboard and installed on the vessel.

Outfitting quay is currently occupied by Yard no. 131. This vessel will be moved to another location during the outfitting and completion of Yard no. 132. 

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

28.09.16: Bygg nr. 132 klargjøres for sjøsetting.

Sjøsettingsutstyret har blitt festet til skroget. Stålkonstruksjonene er nødvendige for å få skipet ut av hallen. 

Sjøsettingen starter klokken 09:00 om morgenen lørdag 9. oktober. (Kan endres uten forvarsel.)

Etter sjøsettingen vil overbygget ble løftet på plass på skroget.

Bygg nr. 131 ligger ved piren. Dette skipet flyttes til en annen kai i Flekkefjord slik at plassen frigjøres til bygg nr. 132.

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller mindre fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.