simek
Simek time

facebook follow

simek

8-DSC 0045-001
2-DSC 0027-001

133 - Outfitting commences week 46

11.11.14: Outfitting has commenced on Yard no. 133.

Insulation work has commenced on block 5, the superstucture. Installation of pipes has commenced on the other blocks, mainly block 4 and 1.

Block 3 has been taken into the covered painting shed to be sandblasted and later covered with a layer of priming.

Block 1, the aft hull section has been taken into the covered construction hall and placed on the slipway.

Yard no. 133 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in April 2015.

--

11.11.14: Utrustningen har startet på bygg nr. 133.

Isoleringsarbeid har startet i overbygget samt installering av rør og annet utstyr har startet på de andre blokkene, hovedsaklig blokk 1 og 4.

Blokk 3 har blitt tatt inn i malerhallen for å bli sandblåst og senere dekket med et lag grunning.

Blokk 1, den bakerste delen av skroget har blitt plassert på beddingen.

Bygg nr. 133 skal leveres til Fletcher Shipping Ltd. i april 2015.

 

Technical information Yard no. 133 - Teknisk informasjon bygg nr. 133