simek
Simek time

facebook follow

simek
2-DSC 0009-001
 
4-DSC 0016-001
 Block 1

133 - Construction update week 49

12.12.14: Construction of Yard no. 133 is proceeding well.
Both main engines are mounted into the engine room located on deck two in Block 3. Also, outfitting work has been proceeding well the last few weeks.

Yard no. 133 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in April 2015.

--

12.12.14: Arbeidet med bygg nr. 133 er i rute.
Begge hovedmotorene har blitt plassert i maskinrommet på dekk 2 i blokk 3.  Arbeidet med interiøret i overbygget har pågått og hatt en god framgang de siste ukene.

Bygg nr. 133 skal leveres til Fletcher Shipping Ltd. i april 2015.

 

Technical information Yard no. 133 - Teknisk informasjon bygg nr. 133