simek
Simek time

facebook follow

simek
DSC 0773 001
DSC 0968 001
DSC 1112 001
 

133 - Pictures from sea trial

13.04.15: Yard no. 133 commenced its first sea trial this weekend.

First day of the sea trial was used to perform various tests like:

  • Test of anchor release time.
  • MOB boat launching at 5 knots.
  • Adjustment of the ships bow and aft thrusters.
  • Adjustment of radar

Over the next few days, the ships max speed will be tested over 24 hours. The ships DP system will be adjusted.

Dynamic positioning (DP) is a computer-controlled system to automatically maintain a vessel's position and heading by using its own propellers and thrusters

This newbuilding will be ship no. 16 of UT 755 design delivered by Simek. The first ship of UT 755 design was Yard no. 106 - De Vries Tide which was delivered in June 2002.

--

13.04.15: Bygg nr. 133 dro ut på sin første prøvetur denne helgen. 

I løpet av den første dagen ble diverse tester gjennomført, blant annet:

  • Tidsbruk på å slippe ut ankeret.
  • Sjøsetting av MOB båt i fart - 5 knop
  • Justering av skipets sidepropeller baug og akterut.
  • Justering av radar.

I løpet av de neste dagene skal blant annet skipets max fart testes over 24 timer og skipets DP system skal justeres og stilles inn.

Dynamisk posisjonering, vanligvis bare benevnt DP er en metode for å holde skip i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller.

Dette nybygget vil bli skip nr. 16 av UT 755 design som er levert av Simek. Første nybygg fra Simek med UT 755 design var bygg nr. 106 - De Vries Tide som ble levert i juni 2002.