simek
Simek time

facebook follow

simek
DSC 1051 001 
 
 
 

133 - Sold to Edison Chouest Offshore

15.06.15: Yard no. 133 has been sold to Edison Chouest Offshore. The ship will be repainted into the new owners colour scheme. The ship will also be renamed and rebuilt to support Fi-Fi system. When this has been completed, the ship will be delivered to Edison Chouest.

This will be the second ship Simek has delivered to Edison Choest, the first one being Yard no. 126 - C-Viking. 

 15.06.15: Bygg nr. 133 har blitt solgt til Edison Chouest Offshore. Skipet vil nå bli malt om til det nye rederiets farger. Skipet vil også få et nytt navn, og skal også bygges om til Fi-Fi system. Når dette har blitt fullført blir skipet overlevert til de nye eierne. 

Dette vil bli det andre skipet Simek leverer til Edison Chouest. Det første var bygg nr. 126 - C-Viking.

Technical information Yard no. 133 - Teknisk informasjon bygg nr. 133