simek
Simek time

facebook follow

simek
05-DSC 0206-001

Ett av søsterskipene til bygg nr. 131.

Bygg nr. 129 ble levert i juli 2013.

Ny kontrakt! Bygg nr. 131

Simek A/S har signert enda en kontrakt med rederiet GulfMark Rederi AS i Sandnes. Det blir verftets nybygg nr. 131.

Båten er en 92,60 m lang plattform supply båt av typen Skipsteknisk design, type ST-216 Arctic. Dette blir 3 skip av dette design til Gulf. Kontrakten gir arbeid for Simek A/S og Flekkefjord Elektro AS frem til leveringen i november 2015.

Skipet er designet av Skipsteknisk AS, i Ålesund, og er en videreutvikling av ST-216L CD, hvor det er tatt hensyn til det siste innen ”Clean Design” med tanke på å unngå forurensning fra skipet både til sjø og luft. Skipet har dobbel hud, og ingen diesel tanker som inneholder forurensende medium grenser mot sjø. Dette vil si at dersom skipet får en skade i sider eller bunn, vil det kun lekke ut vann da diesel og andre forurensende stoffer vil være innenfor den doble skallet.

I tillegg til å unngå utslipp til sjø, skal skipet i tillegg til motorer som tilfredsstiller dagens krav, utstyres med katalysator anlegg for å rense eksosen.

Nybygget får diesel elektrisk fremdrifts anlegg ved 3 stk. generatorer, på totalt ca. 8.400 kW, som leverer strøm til bl. a. 2 stk elektriske propellere bak, hver på ca. 2.600 kW, som vi gi en forventet fart på ca.16,0 knop. I tillegg skal skipet utstyres med 2 stk sidepropellere og en opptrekkbar propeller forut.

Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt                                             92,60 m

            Bredde                                                           19,20 m

            Dybde til dekk                                                8,50 m

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk 1-manns og 13 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett. Det vil bli lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel, da det er her de tilbringer mye av sin tid.

Skipet skal bygges til høyeste klasse i Det norske Veritas med følgende klassenotasjoner; D.n.V. +1A1, SF, E0, DK(+), Dynpos AUTR, HL(2,8), LFL*, CLEAN DESIGN, COMF-C(2)-V(3), NAUT OSV (A), ICE-1B, WINTERIZED BASIC, SPS, OIL RECOVERY.

Det skal og tilfredsstille Norske myndigheters krav og i tillegg NOFO 2009 med tanke på oppsamling av olje ved eventuelle forurensninger.

ST-216 Arctic er, som navnet sier, designet med tanke på bruk i nord områdene og er basert på erfaringene fra tidligere leverte ST-216 CD som rederiet har i operasjon. Her er både is-klasse på båten samt at den har klasse notasjonen ”Winterized Basic”, som betyr at en tar høyde for nedising av skipet ved å installere varmekabler i utsatte områder for å sikre passasje til livs viktige funksjoner

 

Skipet er utrustet med tanker for føring av forskjellige laster til oljeinstallasjonene til havs, som vann, olje, mud, brine, base olje, sement etc. Egne losse pumper losser lasten til installasjonene. I tillegg kan skipet ta dekkslast som rør, containere etc.     

Med denne kontrakten har Simek A/S en ordrereserve på ca. 1120 mill., og sikret arbeid ut november 2015.