simek
Simek time

facebook follow

simek
DSC 0325-001

Retractable thruster installation

DSC 0416-001

DSC 0495-001
 

131 - Pictures from Desan Shipyard

 

Yard no. 131 is Simek's first ever Turkish built hull. The yard is located at the outskirts of Istanbul. They currently employs 700 workers and focuses mainly on maintenance and repair jobs on various types of ships. The yard is qualified for naval ship buildıng and maintenance.
 
Our hull, Yard no. 131, is being constructed inside their 140x40x38 meter construction hall. Cranes inside have a lifting capacity of 300 tonnes.
 
The hull is nearly erected, and when completed it will be skidded from the hall and into a floating dry dock. Desan has two dry docks measuring 232 and 197 meters respectively. 
 
When the hull has been secured in the dry dock external sand blasting and painting will commence, and when the hull stands out in the company colors launching will take place. When afloat the hull will be prepared for towage to Norway. Upon arrival at Simek outfitting will commence involving such as insulation work, floor laying and installation of walls and ceiling. Thereafter, interior and installation of equiptment will start. 
 
Start up of engines, testing of systems and sea trials will take place close to delivery.  
The ship will be delivered to Gulfmark Norway in November 2015.
 
--
 Bygg nr. 131 er det første nybygget Simek bygger i Tyrkia. Skrogverftet Desan Shipyard er ett av 35 verft som ligger rundt en bukt ved tettstedet Tuzla like utenfor Istanbul. Verftet har rundt 700 ansatte, fordelt på 350 De konsentrerer seg hovedsakelig om vedlikehold og reparasjoner av ulike typer skip. Verftet er også klassfisert for bygging og reparasjon av militære fartøy. 
 
Vårt skrog, bygg nr. 131, bygges under tak i deres 140x40x38 meter store byggehall. De forskjellige kranene har en løftekapasitet på 300 tonn.
 
Skroget nærmer seg ferdigstillelse og når det er klart vil det bli skiddet ut av hallen og ombord i en flytende av tørrdokk. Desan har to tørrdokker, en på 232 meter og en på 197 meter. 
 
Når skroget har blitt sikret i dokken, starter arbeiderne med å sandblåse og male skroget utvendig. Etter at skroget er ferdig malt, skal det sjøsettes og taues til Norge. Etter ankomst på Simek starter utrustningsarbeidet. Dette inkluderer isolering, legging av gulv og innstallering av vegger og tak. Når dette har blitt gjort, kan interiørarbeidet starte. 
 
Oppstart av hovedmaskineri, testing av de forskjellige systemene og prøvetur vil skje like før levering. 
Bygg nr. 131 skal leveres til Gulfmark i november 2015.

 

Technical information Yard no. 131 - Teknisk informasjon bygg nr. 131

 

Images from Desan Shipyard