simek
Simek time

facebook follow

simek

hull 2-001
016 Large-001
 
 

133 - Construction update week 13

24.03.15: Construction continues on hull no. 131 in Turkey.

The hull is nearly erected, and when completed it will be skidded from the construction hall and into a floating dry dock.
 
When the hull has been secured in the dry dock external sand blasting and painting will commence, and when the hull stands out in the company colors launching will take place. When afloat the hull will be prepared for towage to Norway. Upon arrival at Simek outfitting will commence involving such as insulation work, floor laying and installation of walls and ceiling. Thereafter, interior and installation of equiptment will start. 
 
Start up of engines, testing of systems and sea trials will take place close to delivery.  
 
The ship will be delivered to Gulfmark Norway in November 2015.

 

--

24.03.15: Byggingen av skroget til bygg nr. 131 fortsetter i Tyrkia.

Skroget nærmer seg ferdigstillelse og når det er klart vil det bli skiddet ut av byggehallen og ombord i en flytende av tørrdokk. 
 
Når skroget har blitt sikret i dokken, starter arbeiderne med å sandblåse og male skroget utvendig. Etter at skroget er ferdig malt, skal det sjøsettes og taues til Norge. Etter ankomst på Simek starter utrustningsarbeidet. Dette inkluderer isolering, legging av gulv og innstallering av vegger og tak. Når dette har blitt gjort, kan interiørarbeidet starte. 
 
Oppstart av hovedmaskineri, testing av de forskjellige systemene og prøvetur vil skje like før levering. 
 
Skipet skal leveres til Gulfmark i november 2015.
 

 Technical information Yard no. 131 - Teknisk informasjon bygg nr. 131