simek
Simek time

facebook follow

simek
20150618 084802

014 Large

 

131 - Skidding commenced week 27

01.07.15: Skidding, a part of the launching process of Yard no. 131 commenced in Turkey today.

Skidding means to move the hull centimeter by centimeter on beams from the ground onto a submersible dry dock. Later, the hull will be launched by lowering the dry dock below water. 

 
01.07.15: Skidding, som er en del av sjøsettingsprosessen av bygg nr. 131 startet i Tyrkia i dag.

Skidding vil si å flytte skroget centimeter for centimeter på bjelker fra land over på en nedsenkbar tørrdokk. Senere vil skroget bli sjøsatt ved å senke tørrdokka under vann.