simek
Simek time

facebook follow

simek
IMG 7534

The hull was launced from a 

submersible dry dock. In this picture,

the ship has been launched and is

being towed out of the dry dock. 

 

Skroget ble sjøsatt fra en nedsenkbar

tørrdokk. I dette bildet har er skroget

sjøsatt og å vei ut av tørrdokken ved hjelp

av taubåter.

IMG 7541

131 - Construction update

04.07.15: Yard no. 131 was successfully launched yesterday.
The milestone took place at Desan Yard in Tulza, Turkey after a year of construction. Further, the hull will be towed to Norway for outfitting, sea trials before delivery in early 2016. 
--
04.07.15: Det ble en vellykket sjøsetting av bygg nr. 131 i går.
Milepælen skjedde ved skipsverftet Desan i Tulza, Tyrkia -  etter  ett år med bygging av skroget. Videre skal skroget slepes til Simek i Flekkefjord for utrustning og prøveturer før skipet skal leveres tidlig i 2016.