simek
Simek time

facebook follow

simek

131 - Outfitting update week 42

12.10.15: Outfitting continues on Yard no. 131.
  • Insulation work continues throughout various decks in the superstructure.
  • Floor laying has commenced well.
  • The first bathrooms was lifted onboard today. Youtube-movie of the procedure.
  • Installation of equipment and systems of various sizes has commended and are well underway. Among others are most of the propulsion system already in place, in addition to the main engines and electrical board .

Yard no. 131 will be delivered to GulfMark Norway in Q1 2016.

12.10.15: Utrustningen av bygg nr. 131 fortsetter.
  • Isolasjon av vegger, tak og dørk fortsetter på de forskjellige dekkene i overbygget.
  • Legging av dørk har kommet godt i gang.
  • I dag ble de første baderommene løftet ombord og plassert rundt. Youtube-film av ett løft kan ses her. 
  • Installering av utstyr og systemer av forskjellige størrelser har kommet godt i gang. Blant annet er det meste av manøvreringsstystemer på plass, i tillegg til hovedmotorer og el-tavle. 

Bygg nr. 131 skal leveres til GulfMark Rederi AS i første kvartal 2016.