simek
Simek time

facebook follow

simek

131 - Pictures from sea trial

11.03.16: Yard no. 131 commenced its first sea trial today. 

First day of the sea trial was used to perform various tests like:

  • Test of anchor release time.
  • MOB boat launching at 5 knots.
  • Adjustment of the ships bow thrusters and aft azipods.
  • Adjustment of radar equipment.

Over the next few days, the vessels max speed will be tested over 24 hours. The DP system will be adjusted.

Dynamic positioning (DP) is a computer-controlled system to automatically maintain the vessel's position and heading by using its own propellers and thrusters

Technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials will be attending the sea trial.

After completing the first sea trials, the vessel will be laid up at Simek until the ship owners is ready to take delivery of the vessel. Estimated delivery date will be in January 2017, but this could change.

 

11.03.16: Bygg nr. 131 dro ut på sin første prøvetur i dag.

I løpet av den første dagen ble diverse tester gjennomført, blant annet:

  • Tidsbruk på å slippe ut ankeret.
  • Sjøsetting av MOB båt i fart - 5 knop
  • Justering av skipets sidepropeller baug og de elektriske "azipod" propellene akterut.
  • Justering av radar

I løpet av de neste dagene skal blant annet skipets max fart testes over 24 timer og skipets DP system skal justeres og stilles inn.

Dynamisk posisjonering, vanligvis bare benevnt DP er en metode for å holde skipet i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller.

Tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell er til stede under prøveturen. 
 
Etter at prøveturen er fullført bil skipet bli lagt i opplag ved Simek frem til rederiet vil ha skipet levert. Leveringen vil skje i 2017, eller før hvis det er ønskelig fra rederiets side.