simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Construction has commenced

15.01.16: Construction of the blocks for Yard no. 132 has commenced and is underway in Poland.

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and smaller fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

15.01.16: Konstruksjonen av seksjonene til bygg nr. 132 har startet i Polen.

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller mindre fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.