simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Construction continues

25.08.16: Today marked a major milestone for Yard no. 132.

Block nr. five, the last block was hoisted into position and connected with the rest of the hull. This means that the hull of Yard no. 132 is completed and preperation for sea launching can start. This work includes a large amount of welding, as well as installation of pipes and other equipment. Insulation work, floor laying and other interion work has commenced on parts of the hull.

Paint workers have been working hard and completed around 50% of the vessels hull in the company colours. 

After launching, the superstructure will be lifted onto the rest of the hull. Sea trials will then commence after a couple of months.

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

25.08.16: I dag ble en viktig milepæl nådd for bygg nr. 132.

Den siste blokken, blokk nr. 5 ble heist på plass sammen med resten av skroget. Det vi si at selve skroget til bygg nr. 132 nå er komplett. Forberedelser før sjøsetting kan nå starte, og dette inkluderer en god del sveising av skjøter, sammen med installering av rør og elektrisk arbeid. Isolering, legging av gulv og annet interiørarbeid er allerede godt i gang. 

Malearbeidet er allerde godt i gang, og 50% av skorget er nå i rederiets fargeskjema.  

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.