simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Successfully launched

01.10.16: Simek yard no. 132 was successfully launched today. The superstructure will be lifted onboard and installed later today.

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and other fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

01.10.16: Vellykket sjøsetting av bygg nr. 132 i dag. Overbygget skal løftes omobrd i løpet av formiddagen i dag.

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller andre fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016. 

Youtube NB132

Technical information Yard no. 132 - Teknisk informasjon bygg nr. 132

Images from Simek

 DSC 05803 DSC 05885 DSC 05956

 Click on each picture to see a larger version.