simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Pictures from sea trial

First day of the sea trial is used to perform various tests like:

  • Test of anchor release time.
  • MOB boat launching at 5 knots.
  • Adjustment of the ships bow and aft thrusters.
  • Adjustment of radar equipment.

Over the next few days, the vessels max speed will be tested.

Technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials will be attending the sea trial.

-

I løpet av den første dagen blir diverse tester gjennomført, blant annet:

  • Tidsbruk på å slippe ut ankeret.
  • Sjøsetting av MOB båt i fart - 5 knop
  • Justering av skipets sidepropeller baug og akter.
  • Justering av radar

I løpet av de neste dagene skal blant annet skipets max fart testes.

Tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell er til stede under prøveturen.