simek
Simek time

facebook follow

simek

134 - Outfitting update week 36

06.09.17: Outfitting commences on Yard no. 134
  • Block 3, superstructure has emerged from painitng. Outfitting has commenced.
  • Block 2 has been sandblasted. Priming and painting remains and will be completed shortly.
  • Block 1 sits at the premises awaiting sandblasting, priming and painting. 
 
06.09.17: Utrustningen starter på bygg nr. 134
  • Blokk 3, overbygget har kommet ut av malehallen. Utrustning er i gang på de øverste dekkene.
  • Blokk 2 er blitt plassert i malehallen og er ferdig sandblåst. Grunning og maling gjenstår, og vil bli gjennomført omgående.
  • Blokk 1 står på tomten og venter på plass i malehallen for samme behandling som blokk 1.