simek
Simek time

facebook follow

simek

134 - Construction update week 18

15.09.17: Outfitting of Yard no. 134 continues.
Workers has completed sandblasting and painting of block 2. It has been placed on our premises where installation of equipment will commence immideately. 
Sandblasting will commence on block 1 shortly.

15.09.17: Utrustning av bygg nr. 134 fortsetter.
Arbeiderne har fullført sandblåsing og maling av blokk 2. Den har blitt plassert på tomten hvor man umiddelbart vil gå i gang med å installere utstyr.
Blokk 1 er satt inn i malehallen der man vil gå i gang med sandblåsing omgående.